Hoe werkt jouw spiritueel ego?
Sandra
08/08/2020
2 min
0

Hoe werkt jouw spiritueel ego?

08/08/2020
2 min
0

Je hebt waarschijnlijk wel al van het concept ‘ego’ gehoord, maar ken je ook ‘spiritueel ego’?

Vorig jaar werd ik uitgenodigd voor een soort van elitetraining die enkel toegankelijk was voor heel oude zielen. Het zou heel makkelijk zijn om dit als een streling voor het ego te ervaren en hier dus op in te gaan. De vraag is echter of we dan wel goed bezig zijn.

De vraag is niet zozeer of je een spiritueel ego hebt, het is eerder: “Hoe functioneert jouw spiritueel ego?”

Ons spiritueel ego kan veel vormen aannemen. Een populaire vorm is onderscheid maken tussen mensen, zoals in het voorbeeld hierboven. Impliciet zet je jezelf dan boven de ander waardoor je een enorm belangrijk spiritueel principe overtreedt: we zijn allen Eén, we maken allemaal deel uit van dezelfde originele Ziel. Ons spiritueel ego wil ons doen geloven dat we toch iets beter zijn in een bepaald opzicht dan een ander persoon, of minder waard zijn. Ook dat is ego.

Een andere manier is anderen veroordelen, bijvoorbeeld omdat zij niet spiritueel wakker zijn, ‘weigeren’ hun spiritueel werk te doen. Wie zegt echter dat ze die rust niet verdiend hebben? Misschien hebben ze net een leven gekozen om de ervaring te hebben eens niet te werken in de betekenis die jij eraan geeft. Misschien werken ze wel op hun eigen manier die jij niet kan zien.

Claimen spiritueel te zijn en anderen veroordelen kan onmogelijk samen gaan. Verlichte geesten voelen empathie voor ieder mens zijn lijden, onafgezien van wat deze persoon gedaan heeft. Denk maar aan Jezus, Amma, Mother Meera of Dalai Lama.

Het is enkel ons ego dat dualistisch denkt. Van zodra we denken in termen als ‘goed’ en ‘fout’, zitten we nog altijd gevangen in Maya, de wereld van illusie. Je kan niet ‘selectief’ spiritueel zijn. Echte verbondenheid met je Ziel wil zeggen dat je een nondualistische kijk op de wereld hebt. Er is een totale aanvaarding van goed en kwaad in de wereld. Beide zijn dan gewoon neutrale ervaringen voor de Ziel. Het maakt allemaal deel uit van het karmaspel. In het ene leven zijn we de moordenaar, in het andere leven het slachtoffer.

In se is iedereen spiritueel aangezien we allemaal deel uitmaken van dezelfde energie.

We ervaren deze spiritualiteit meer wanneer we ons verbonden voelen met alles en iedereen, het mooie en het lelijke, het goede en het kwade. We zijn allemaal gelijkwaardig. Nederigheid is een mooie deugd. Je inzetten voor de medemensen is een goede insteek om meer in contact te komen met je Ziel. Voor Amma, the hugging saint, is dienstbaarheid de cruciale sleutel in het leven.

Het is makkelijk om er te zijn voor de mensen die je graag ziet. Kan je ook liefde voelen voor de mensen die jou of je naasten kwaad gedaan hebben? Voor de mensen die je ergeren? Voor de mensen die je het meest gekwetst hebben? Kan je vergeven?

Kan je dan nog steeds de eenheid voelen? Dat zijn de echte testen om te ervaren in welke mate je spirituele concepten kan waarmaken in het dagelijkse leven. Spiritualiteit als concept zonder actie is een egospel.

Wanneer je compleet vrij bent van oordeel, kan je zeggen dat je geen spiritueel ego meer hebt.

Als je ooit voelt dat je gaat ‘zweven’, kan humor helpen. Bekijk JP Sears eens op You Tube en je zal terug met je voetjes op de grond landen.

Reacties